Privacybeleid

Juridische kennisgeving

Ebikestock deelt u mee dat uw in dit formulier/op deze website verstrekte persoonsgegevens door Ebikestock zullen worden verwerkt.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is om, waar nodig, te reageren op contacten en opmerkingen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op www.ebikestock.nl is de toestemming van de gebruiker. Deze gegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, met uitzondering van de essentiële elementen die nodig zijn voor de goede werking van deze website: Hostingdienst, websiteontwerp, webplatform, alsook analytics en cookies.

Gebruikers kunnen hun rechten inzake gegevensbescherming te allen tijde uitoefenen: Toegang, rectificatie, annulering, verzet, portabiliteit of beperking van de verwerking. Voor meer informatie, zie het privacybeleid of stuur een e-mail naar dag@ebikestock.com

Dit Privacybeleid is gepubliceerd op 21 mei 2018 en is van kracht vanaf 25 mei 2018 voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers van de web-, applicatie- en andere offline diensten van EBIKESTOCK.

EBIKESTOCK Privacybeleid

Geldigheid: vanaf 25 mei 2018

Bij EBIKESTOCK is het ons doel om consumenten zo goed mogelijke te helpen bij de aankoop van een elektrische fiets. Ons privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en behandelen op onze website.

Wij nodigen u uit om dit privacybeleid te lezen in aanvulling op onze Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “Gebruiksvoorwaarden”).

Mededeling aan inwoners van de Europese Unie: Om te voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) voor onze Europese gebruikers en consumenten, wordt in dit privacybeleid de rechtsgrondslag uiteengezet op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

In het licht van de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij verbinden ons er dan ook toe de privacy van de door ons verzamelde persoonsgegevens te respecteren.

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Naam
 • Voornaam
 • Postadres
 • Postcode
 • E-mail adres
 • Telefoon- / faxnummer

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt verzameld via formulieren en door interactiviteit tussen u en onze website. Wij gebruiken cookies en/of logs om informatie over u te verzamelen, zoals beschreven in het volgende hoofdstuk.

Formulieren en interactiviteit: Uw persoonsgegevens worden verzameld via formulieren, namelijk via:

 • Aanmelding op onze website
 • Bestelformulier

Wij gebruiken de door ons verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Bestelling volgen
 • Informatie / promotieaanbiedingen
 • Statistieken
 • Klantenservice
 • Beheer van de website (layout, organisatie)

Uw informatie wordt ook verzameld via interactiviteit tussen u en onze website:

 • Statistieken
 • Klantenservice
 • Beheer van de website (layout, organisatie)

Wij gebruiken de door ons verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Forum of discussieruimte
 • Correspondentie
 • Informatie voor promotionele aanbiedingen

Protocollen en cookies

Wij verzamelen bepaalde informatie via logs en cookies. Deze maken het ons mogelijk de dienstverlening te personaliseren en de statistieken te verbeteren:

 • IP-adres
 • Bezochte websites en zoekopdrachten
 • Tijd en dag van gebruik
 • Besturingssysteem
 • Recht van bezwaar

Wij verbinden ons ertoe u het recht te geven bezwaar te maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens en deze in te trekken. Op grond van het recht van verzet krijgen internetgebruikers de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld om hun persoonsgegevens niet langer op een mailinglijst te laten plaatsen.

Om deze rechten uit te oefenen:

Calle El Caminón, 95. C.P. 24193

Villaquilambre – León (Spanje) of dag@ebikestock.com

Tel: 00 34 987 229 760

Recht op informatie

Wij verbinden ons ertoe dat u uw gegevens zult kunnen inzien, wijzigen of verwijderen.

Om deze rechten uit te oefenen:

Calle El Caminón, 95. C.P. 24193

Villaquilambre – León (Spanje) of dag@ebikestock.com

Tel: 00 34 987 229 760

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt veilig bewaard. Onze werknemers moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren. Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegangsbeheer – Bevoegde personen
 • Gegevens back-up
 • Gebruikersnaam / wachtwoord
 • Firewalls

Wij streven naar een hoog niveau van vertrouwelijkheid door de laatste technologische innovaties te integreren om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Aangezien echter geen enkel mechanisme het hoogste veiligheidsniveau biedt, is er altijd een risico wanneer gebruik wordt gemaakt van het internet om persoonlijke informatie door te geven.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u ervoor kiest een account bij ons aan te maken of indien nodig om aan u onze diensten te verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens ook bewaren voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze overeenkomsten uit te voeren.

Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, zullen wij deze uit onze systemen verwijderen en, waar mogelijk, uw persoonsgegevens op verzoek wissen. Als u vragen hebt over onze praktijken inzake gegevensbewaring, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres dag@ebikestock.com

Veiligheid

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen ter preventie van onwettige of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens en tegen onwettige of toevallige toegang, openbaarmaking, wijziging of verlies van persoonsgegevens. Wij wijzen u er echter op dat wij het veiligheidsrisico dat verbonden is aan de opslag en overdracht van persoonsgegevens niet volledig kunnen vermijden.

Links naar andere websites

Dit privacybeleid is niet van toepassing op praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of op personen die wij niet in dienst hebben. Onze diensten kunnen een link of een andere vorm van toegang tot websites van derden bevatten. Wij stellen deze links enkel ter beschikking voor uw gemak. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Indien u informatie aan deze websites verstrekt, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid. Wij raden u aan het privacybeleid te raadplegen van de websites van derden waarmee u interageert.

Minderjarigen

Wij verzamelen niet bewust online persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar (de minimumleeftijd kan per land/regio en lokale wetgeving verschillen). Als u weet dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op via onze klantenservice. Als wij weten dat een kind jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, zullen wij stappen ondernemen om de informatie te wissen en de account van het kind te verwijderen.

Hoe kunt u ons bereiken

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservice of ons schrijven op het volgende e-mailadres:

EBIKESTOCK: dag@ebikestock.com

Hartelijk dank dat u Ebikestock heeft gekozen als uw e-bike online winkel.

—————————————————————————————————————————

Interessante links

LfD: Staatscommissaris voor gegevensbescherming