Cookies

Algemene gegevens

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van technologieën waaronder cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).
Wij gebruiken dergelijke technologieën die noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). Deze belangenafweging dient doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Bovendien gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsook voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de hieropvolgende onderdelen van dit privacybeleid. Wij kunnen ook technologieën gebruiken die niet afzonderlijk in deze privacyverklaring worden vermeld. Meer informatie over deze technologieën, inclusief de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, vindt u op het platform van Usercentrics.

U kunt de cookie-instellingen voor uw browser vinden onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie. Als u geen cookies accepteert, kan mogelijk de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u daarmee overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO hebt ingestemd, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek “Cookies”. Verdere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, is te vinden in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Gebruik van Google-diensten

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort door IP-anonimisering te activeren voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google doorgestuurd en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

 Google Analytics

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. In principe wordt uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Voor website-analyse en event tracking meten wij uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking indien u via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen.

YouTube-video-plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de door ons gebruikte YouTube-video-plugin in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google alleen verwerkt wanneer u een video afspeelt.

Social Media

Sociale plugins van Facebook

Op onze website worden social media knoppen gebruikt. Deze worden alleen als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het desbetreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser, waar u bijvoorbeeld op de knop “Vind ik leuk” of “Delen” kunt klikken.

Onze activiteiten op Facebook

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheden op de hierboven genoemde sociale media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht u hierbij toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”) De door Facebook Ireland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Voor meer informatie (Inzicht in gegevens), zie hier.

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.
  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van openbaar belang, of
  • noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
 • Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.

Functionaris voor gegevensbescherming:
Urbanbiker S.L.

Polígono Industrial Onzonilla Fase 1 Parcela G17

Nave 3 Calle 3

24231 Onzonilla, León | Spanien

Telefoon: 017693210673
E-mail: dag@ebikestock.com

Website: www.ebikestock.nl

Lokale rechtbank Hesse
USt.ID.Nr: DE334715580

Algemeen Directeur: Raúl de Juan Romero (CEO)

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor directe marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, heeft u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor directe marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.