Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de website ebikestock.nl.

Algemene verkoopvoorwaarden

Alvorens een transactie te verrichten, erkent u dat u kennis hebt genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en dat u ze volledig en zonder voorbehoud aanvaardt zodra u op de knop “Bestelling bevestigen” klikt.

Door uw bestelling te bevestigen, bevestigt u dat u volledig rechtsbekwaam bent. Indien u de producten online bestelt, is voor uw aanvaarding van de inhoud van deze Algemene verkoopvoorwaarden geen handgeschreven handtekening vereist.

De algemene verkoopvoorwaarden die op uw bestelling van toepassing zijn, zijn steeds die welke u aanvaardt op de dag dat u uw bestelling plaatst.

De koopovereenkomst van de op de website ebikestock.nl gekochte goederen bevat uitsluitend de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling.

Neem contact op met ebikestock.nl:

Calle El Caminón, 95e C.P. 24193 Villaquilambre – León (Spanje).

Tel: 00 34 987 229 760

E-mail: dag@ebikestock.com

Productbeschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Informatie over de beschikbaarheid van het product wordt verstrekt op het moment van bestelling. Fouten en omissies uitgezonderd. Als artikelen na bestelling niet beschikbaar zijn of als er sprake is van productvertraging, kunt u uw bestelling gratis annuleren en wordt het geld teruggestort.

Ebikestock.nl behoudt zich het recht voor een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zolang de betreffende producten gedurende langere tijd niet leverbaar zijn bij onze leveranciers. Indien de tijdelijk niet-beschikbare producten definitief niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht en kan u een gelijkwaardig product worden aangeboden. U kunt dit gelijkwaardige product te allen tijde aanvaarden of weigeren.

Conformiteit van het product en garantie

De meeste foto’s, teksten, grafieken en gegevensbladen zijn afkomstig van drukproeven die door de fabrikanten zijn opgesteld en met hun toestemming zijn overgenomen. De fabrikanten van onze aangeboden producten zorgen ervoor dat zij voldoen aan de in Nederland geldende wetten en normen. De door ebikestock.nl geleverde artikelen zijn bij levering nieuw en vrij van gebreken. De garanties voor elk product zijn die van de fabrikant. Deze garanties verschillen naargelang van het product en de fabrikant.

Geldigheid van de transactie

Na verzending van uw bestelling ontvangt u een e-mail met een ontvangstbevestiging. Deze bevestiging bevat het exacte factuurbedrag en de leveringsvoorwaarden van uw bestelling. Deze bevestiging omvat de aanvaarding van uw bestelling door ebikestock.nl en bevestigt de transactie.

Indien u deze ontvangstbevestiging niet hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst om na te gaan of het systeem uw bestelling correct heeft ontvangen. Bij vermoeden van fraude behoudt ebikestock.nl zich het recht voor om een identiteitsbewijs van de koper te vragen, een passende verificatie uit te voeren en/of betaling per bankoverschrijving uit te voeren.

Prijzen

De op de website ebikestock.nl vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief btw, met uitzondering van verzendkosten of bijkomende kosten. De prijzen kunnen in de loop van het jaar veranderen.

Betaalmethoden

EBIKESTOCK accepteert de volgende bankkaarten om uw bestelling te verwerken:

 • iDEAL
 • PayPal
 • Visa
 • Mastercard

Wij bevestigen dat creditcardgegevens worden versleuteld met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en nooit onversleuteld over het netwerk of de servers van ebikestock.nl worden verzonden. De betaling wordt rechtstreeks aan de bank overgemaakt en uw bankgegevens worden nooit via onze servers doorgegeven.

Type vervoer

De producten worden geleverd op het adres dat u op het bestelformulier hebt aangegeven.

Alvorens de bestelling te bevestigen, zullen verschillende verzendmethoden worden voorgesteld. De verzendingskosten voor elke verzendingswijze worden eveneens gedetailleerd alvorens de bestelling te bevestigen. Het is niet mogelijk de verzendmethode te wijzigen nadat de bestelling is verzonden en betaald.

Verzending vindt van maandag tot vrijdag tussen 8:30 uur en 18:30 uur plaats (afhankelijk van de afdeling). De levering kan op elk moment van de dag plaatsvinden en het is niet mogelijk u te informeren over het exacte tijdstip van levering.

Indien de leveringstermijn van acht werkdagen wordt overschreden, raden wij u aan per e-mail contact met onze klantendienst op te nemen.

Als de goederen zijn gelokaliseerd, worden ze zo snel mogelijk naar uw woonadres gestuurd. Mochten we een verklaring van verlies van de vervoerder ontvangen, sturen we het product of de producten opnieuw op. In geval van definitieve onbeschikbaarheid, storten we het betaalde bedrag terug overeenkomstig met de Algemene verkoopvoorwaarden.

Wij adviseren de koper om beschadigde, open of vuile pakketten te weigeren. U kunt, indien u dat wenst, de inhoud in aanwezigheid van de bezorger controleren alvorens het ontvangstbewijs te ondertekenen.

In geval van twijfel is het raadzaam het pakket te weigeren en het incident onmiddellijk aan ebikestock.nl te melden.

Garantie

Fabrieksgarantie

Op producten die op onze website worden gekocht, zit een fabrieksgarantie, die op elke productfiche wordt vermeld. De garanties van de fabrikanten kunnen verschillen. De garantie is geldig vanaf de ontvangst van het pakket voor de periode vermeld op de productfiche.

Alle fabrikanten met wie wij samenwerken, verbinden zich ertoe de nodige reserveonderdelen te leveren tijdens de volledige garantieperiode en gedurende een periode van ten minste 2 jaar.

Alle onderdelen en alle producten die moeten worden vervangen of gerepareerd, moeten worden teruggebracht naar onze vestiging in Onzonilla. De onderdelen worden bij ontvangst geïnspecteerd en u wordt via de klantenservice op de hoogte gebracht van de voortgang (reparatie, vervanging, retourzending naar de fabrikant). Alle garantiegevallen zijn onderworpen aan de uitsluitende beslissing van de fabrikant. Ebikestock.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beslissingstermijnen van de fabrikant. Na ontvangst van het besluit van de fabrikant zal de vervanging of reparatie worden uitgevoerd.

Om van de garantie gebruik te kunnen maken, wordt u verzocht het aankoopbewijs en alle verpakkingen te bewaren.

Als u vragen of problemen met een product hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice: dag@ebikestock.com

Wettelijke garanties voor verborgen gebreken – Wettelijke verklaring van overeenstemming

De garantie van de fabrikant staat vermeld in de gebruikershandleiding.

De garantie geldt alleen voor defecten aan het product. Dit is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van slijtageonderdelen. Deze contractuele garantie geldt voor producten die onderhevig zijn aan normaal gebruik en is een aanvulling op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken in het verkochte product. Indien de koper een verborgen gebrek ontdekt, moet hij onmiddellijk handelen en het bestaan van een dergelijk gebrek bewijzen.

In geen geval kan ebikestock.nl verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven van de wettelijke voorschriften van het land van ontvangst. De verantwoordelijkheid van ebikestock.nl beperkt zich uitsluitend tot de verkoop van het product zonder de mogelijkheid van verhaal op het merk of bedrijf dat het product vervaardigt.

Met uitzondering van leveringsfouten, bent u verantwoordelijk voor de kosten en risico’s verbonden aan het retourneren van een product. Wij herinneren u er nogmaals aan dat het garantiebewijs bij het retourpakket moet worden gevoegd, hetgeen sommige fabrikanten eisen als onderdeel van een garantie-omruiling.

Voordat u overgaat tot het retourneren van artikelen, is het van essentieel belang dat u contact opneemt met de klantenservice via het volgende e-mailadres: dag@ebikestock.com. Om de garantieafwikkeling voor uw artikel te bespoedigen, raden wij u ten sterkste aan de omstandigheden van het ondervonden probleem en al uw indrukken te beschrijven, samen met digitale foto’s van goede kwaliteit indien van toepassing. Uw wachttijd om uw probleem op te lossen zal aanzienlijk worden verkort.

Verzendkosten

Het terugsturen van producten naar onze werkplaatsen is uw verantwoordelijkheid. Wij raden u aan bij twee verschillende vervoerders een offerte aan te vragen alvorens uw retourzending te bevestigen. De kosten van de retourzending zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij niet aansprakelijk zijn voor gebreken die het gevolg zijn van nalatigheid, veroudering of ondeskundig gebruik.

De volgende schade, van welke aard dan ook, wordt niet gedekt door de garantie van de fabrikant:

 • Elk oneigenlijk of inconsistent gebruik voor het doel waarvoor de elektrische fiets werd ontworpen en schade als gevolg van gebrek aan onderhoud.
 • Schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheid van een derde of die het gevolg is van opzettelijk wangedrag.
 • De vervanging van onderdelen heeft geen invloed op de goede werking van het toestel, bijvoorbeeld vervanging van diverse slijtageonderdelen zoals banden, remmen, etc.
 • Schade veroorzaakt door commercieel, industrieel of ambachtelijk gebruik.
 • Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals stoten, vallen, blikseminslag, brand, waterschade, storm of vandalisme.
 • Materiële of immateriële schade als gevolg van de vernietiging van de onderdelen.

Uitzondering accus

Elke accu waarvan vermoed wordt dat hij niet goed werkt (snel leeglopen, langzaam opladen, enz.), wordt teruggestuurd naar de fabrikant om te worden getest met verschillende meetinstrumenten.

Er wordt €30 in rekening gebracht voor de diagnose van de garantieclaim die naar de fabrikant moet worden gestuurd. Deze kosten worden niet vergoed. Op die manier kan de fabrikant vaststellen of een van de elementen van de batterij defect is, maar ook of het geconstateerde defect het gevolg is van een hardwareprobleem of van een probleem in verband met verkeerd gebruik.

Een verminderde reikwijdte van de batterij kan ook worden bepaald aan hand van een verlies aan capaciteit dat wordt veroozaakt door atypisch gebruik (versnelde veroudering).

Deze specifieke tests zijn de enige methode om de staat van de batterijen van de fabrikant te beoordelen. Tests, evenals de beslissing of de fabrikant al dan niet de verantwoordelijkheid op zich neemt, zijn voor de klant evengoed bindend als op ebikestock.nl.

Ebikestock.nl heeft geen enkele mogelijkheid om de beslissing van de fabrikant te beïnvloeden en kan niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van betwisting moet de eigenaar van het product zich rechtstreeks tot de respectieve fabrikant wenden.

Onderhoud

Om een oplaadbare batterij zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, moet de eigenaar een paar eenvoudige regels in acht nemen betreffende bescherming en correcte opslag. Het ideale oplaadniveau van een oplaadbare batterij is 50 tot 80 procent. Langdurig niet-gebruik van de batterij kan leiden tot permanente schade. Bij langdurig niet-gebruik (meer dan 60 dagen) vervalt de fabrieksgarantie en de garantie van de distributeur: risico op blijvende schade.

Wij raden u ten sterkste aan om elke 30 dagen onderhoud te plegen (2 uur) wanneer u het product niet gebruikt.

Gebruik alleen de originele lader.

Als de batterij volledig leeg is, moet u hem onmiddellijk opladen.

Opslag

Bewaar uw batterij bij een temperatuur tussen 15 en 25 graden. De ideale bewaartemperatuur is 20°.

Tijdens het vervoer is het belangrijk om de accu altijd uit de elektrische fiets te halen en veilig in de auto op te bergen.

Wij zullen proberen eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Voor een betere verwerking van de retourzending, de doeltreffendheid van de diagnose en de snelheid van ingrijpen door ebikestock.nl of de fabrikanten, dient een retouraanvraag rechtstreeks te worden gericht aan de klantenservice via het volgende e-mailadres: dag@ebikestock.com.

Wij wijzen u erop dat in verband met het aanspraak maken op de garantie bepaalde documenten kunnen worden verlangd. U dient alle onderdelen (inclusief verpakking) gedurende de garantieperiode in uw bezit te houden.

Wanneer u het artikel terugstuurt, raden wij u aan het in de originele verpakking te verpakken, aangezien wij geretourneerde producten alleen in hun geheel (accessoires, garantiebewijs, handleidingen, enveloppe, enz.) kunnen accepteren.

Let op: Bewaar altijd de originele verpakking van de producten.

U dient een kopie van de factuur bij uw retourzending te voegen.

Het aan u toegekende retournummer moet duidelijk zichtbaar zijn op het pakket.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u bij het retourneren van producten rekening moet houden met de volgende aspecten:

 • Het aankoop bedrag aangeven
 • Zorg ervoor dat de herverzekeringsdekking wordt verstrekt in combinatie met de aankoopfactuur

De kosten van het opsturen van onderdelen ter vervanging of reparatie onder garantie komen niet voor rekening van ebikestock.nl. Onderdelen die onder garantie moeten worden vervangen of gerepareerd, worden gratis naar u teruggestuurd. Bij terugzending van een complete fiets zijn uitsluitend de kosten van verpakking en transport in verband met de terugzending voor uw rekening.

In het geval van volumineuze producten zoals complete fietsen die u door ebikestock.nl werkplaatsen wilt laten inspecteren of repareren, kunt u ebikestock.nl opdracht geven het pakket door een vervoerder te laten ophalen en verzenden.

De kosten die aan dergelijke transacties zijn verbonden, worden u altijd vooraf meegedeeld en moeten vooraf worden betaald.

Herroepingsrecht

De klant heeft 30 dagen bedenktijd vanaf de dag dat hij de fiets ontvangt. De klant is verantwoordelijk voor de verzending en het product tijdens de verzending door een  transportbedrijf dat hij/zij het meest geschikt acht, inclusief de verzendkosten.

Bovendien moet het volgende in acht worden genomen:

 • De fiets mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan een test (maximaal 10 km). Een foto van het totale aantal kilometers is vereist.
 • De fiets moet worden verzonden in de originele verpakking (op dezelfde manier beschermd als hij is verzonden) en de fiets mag geen beschadigingen vertonen.
 • Het product moet compleet worden geretourneerd, met handleiding, gereedschap, sleutels en accessoires.

Er vindt geen terugbetaling plaats voordat de geretourneerde goederen zijn ontvangen en gecontroleerd. Het geld wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

De klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het voertuig als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de goede werking van de fiets vast te stellen.

Voor retourzendingen die niet aan deze criteria voldoen, zal een gedeeltelijke terugbetaling van het artikel plaatsvinden, afhankelijk van de aard van de waardevermindering.